poland

O Nas

Firmę Vitalis Biologische Zaden założył dyrektor Jan Velema w 1994 roku. Od tamtego momentu firma stale się rozrasta, by stać się jednym z wiodących światowych producentów nasion ekologicznych. Nasze nasiona niezawodnych odmian pochodzą z ekologicznych upraw i spełniają najwyższe wymagania zarówno konsumentów, jak i właścicieli farm ekologicznych. By nieustannie zaspokajać te wymagania, hodujemy i selekcjonujemy na poletkach eksperymentalnych w całej Europie coraz to większą liczbę nowych odmiany. W roku 1998 firma Vitalis dołączyła do Enza Zaden jako niezależnie funkcjonujący członek grupy. Ta współpraca umożliwia nam rozszerzenie asortymentu o wiodące odmiany Enza Zaden. Wszystkie odmiany testujemy, by ustalić, które z nich najlepiej nadają się do upraw ekologicznych i jedynie te, które spełniają nasze surowe kryteria mają szansę trafić do naszego szerokiego asortymentu nasion ekologicznych. Dzięki temu podejściu możemy zapewnić dostawy najlepszej jakości nasion dla każdego profesjonalnego producenta warzyw ekologicznych. Wprowadzaniem naszych ekologicznych nasion na rynek oraz ich dystrybucją zajmuje się międzynarodowa sieć Enza Zaden. W zakładce „Kontakt” znajdują się odpowiednie dane adresowe.

Inne spojrzenie na nasiona

Tysiące lat temu człowiek zaczął zbierać nasiona, by użyć ich później do uprawy warzyw. Tak narodziło się rolnictwo. Dało ono początek nie tylko stopniowej ewolucji ze społeczności zbieracko-łowieckich w rolnicze, ale stworzyło nowe zajęcie jakim jest hodowla odmian. Przez kolejne tysiąclecia niezliczeni rolnicy uprawiali i selekcjonowali odmiany warzyw. Do dziś odmiany tych warzyw są nieustannie doskonalone i będziemy kontynuować to dzieło przodków w przyszłości, by przekazać je jako dziedzictwo kulturowe naszym dzieciom. Jeśli spojrzeć na nasiona z tej perspektywy, łatwo dostrzec że stanowią one o wiele więcej niż tylko podstawowy surowiec do produkcji żywności; to też nieoceniona wartość kulturowa ludzkości. Właśnie dlatego firma Vitalis promuje zrównoważone metody uprawy i odrzuca wszelkie formy modyfikacji genetycznych w uprawie roślin.

Certyfikaty

Nasze nasiona pochodzą z upraw w 100% ekologicznych. Również procesy przetwarzania i obróbki, którym poddawane są nasiona, jak np. proces otoczkowania, posiadają certyfikację ekologiczności. Nasza firma uzyskała certyfikat zgodności z rozporządzeniem (EWG) nr 2091/92 oraz certyfikat SKAL o numerze 017981. Posiadamy również certyfikat Narodowego Programu Rolnictwa Ekologicznego Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych o numerze CU 800388.

Nasiona ekologiczne

Produkcja nasion

Tak jak w przypadku ekologicznego ogrodnictwa, w ekologicznej produkcji nasion nie stosuje się nawozów ani innych środków chemicznych. By zapobiec rozwojowi chorób i pasożytów stosuje się płodozmian oraz korzysta z owadów będących naturalnymi wrogami szkodników. Aby stworzyć mikroklimat optymalny dla zdrowotności roślin, uprawy są starannie planowane i kontrolowane pod względem rozmieszczenia roślin, odpowiednich między nimi odstępów a nawet usuwania liści. Nasze centra produkcji nasion zlokalizowane są na obszarach o warunkach sprzyjających rozwojowi roślin, a niesprzyjających rozwojowi chorób. Ponieważ różne uprawy wymagają różnych warunków, nasze nasiona produkowane są zarówno w szklarniach, jak i w gruncie otwartym w Holandii oraz w krajach Południowej Europy.

Starannie nadzorujemy zdrowotność i jakość wschodów produkowanych nasion. Dzięki ścisłej kontroli, na rynek trafiają jedynie te nasiona, które spełniają wymogi profesjonalnych upraw.

Ekologiczna hodowla roślin

- Ekologiczne nasiona –

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami producenci w sektorze rolnictwa ekologicznego zobowiązani są do używania nasion pochodzących z upraw ekologicznych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem www.organicxseeds.com oraz na stronie KE.

- Ekologiczna hodowla roślin

Istnieje rozróżnienie pomiędzy (certyfikowaną) hodowlą ekologiczną, a hodowlą dla rynku ekologicznego. W pierwszym przypadku cały proces hodowli kontrolowany jest na zgodność ze standardami hodowli ekologicznych. W drugim natomiast, produkt oraz jego właściwości są przystosowane konkretnie do uprawy ekologicznej. Obecnie nie istnieje (poza przepisami dot. GMO) żaden oficjalny zbiór zasad regulujących hodowlę ekologiczną. Oznacza to, że w uprawach ekologicznych można stosować wszystkie odmiany oraz techniki hodowli ekologicznej.

W ciągu ostatnich lat toczyły się dyskusje na temat tego, które techniki hodowli zostaną dopuszczone do stosowania, a które zostaną uznane za niepożądane. Do tego momentu opublikowano kilka raportów na ten temat. Techniki te, dalekie od naturalnych procesów (in vivo), w szczególności te, powodujące przekraczanie granice pomiędzy gatunkami, są mniej pożądane w uprawach ekologicznych. Niepożądane jest również stosowanie niektórych form niepłodności, jeśli uniemożliwia ono dalsze zastosowanie do hodowli i rozwoju odmian. Innymi słowy, odmiany powinny być zdolne do przekazywania swoich genów w ramach przyszłych programów hodowli bez żadnych przeszkód. Co za tym idzie, stosowanie metod, które utrudnią przekazywanie genów nie jest akceptowane.

W większości przypadków stosowanie hybryd nie stanowi problemu. W konsekwencji nie akceptowalne jest zgłaszanie patentów ograniczających propagację cech.

W chwili obecnej nie istnieje jeszcze system certyfikacji programów hodowli organicznej, gdyż dotąd nie został opracowany spójny system kontroli pokrewieństwa pomiędzy odmianami.

W hodowli ekologicznej stosowane jest również podejście rynkowe, w którym szczególny nacisk kładzie się na cechy pożądane w uprawach ekologicznych, tj. efektywne wykorzystanie substancji odżywczych, czy odporność na szerokie spektrum szkodników i chorób. Oczywiście jednym z głównych kryteriów na rynku upraw ekologicznych jest również doskonały smak. Ostatecznie to smak decyduje o wyborach podejmowanych przez konsumentów!

Firma Vitalis rozwinęła własną działalność hodowlaną dla ograniczonej liczby upraw, jednak w przypadku wielu innych gatunków prowadzi intensywną współpracę z programami hodowli Enza Zaden. Spośród nich wybierane są pojedyncze odmiany szczególnie odpowiednie dla uprawy ekologicznej. Dzięki prowadzeniu własnej hodowli oraz współpracy z Enza Zaden, firma Vitalis oferuje szeroki asortyment odmian warzyw przeznaczonych dla profesjonalnego rolnictwa ekologicznego.

Inżynieria genetyczna

Rolnictwo ekologiczne nie stosuje roślin o genach zmodyfikowanych za pomocą inżynierii genetycznej. W tym kontekście stosowane są różnorakie określenie, jak np. modyfikacja lub manipulacja genetyczna, jednak wszystkie odnoszą się do tego samego zjawiska.,

Rośliny transgeniczne 
Zgodnie z rozporządzeniem EWG nr 2092/91, stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz produktów pochodnych, zgodnie z opisem zawartym w dyrektywie 90/220/EWG, nie jest dozwolone w uprawach ekologicznych ani w produktach ekologicznych. Firma Vitalis zaświadcza, że wszystkie nasiona wyprodukowane, poddane obróbce, zapakowane i sprzedane przez firmę nie zawierają GMO ani od nich nie pochodzą.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresemhttp://www.biogene.org/.

Kontakt

Nasze ekologiczne nasiona, dystrybuowane przez sieć sprzedaży Enza Zaden, są dostępne w wielu krajach.

Polska
Enza Zaden Poland Sp. z. o. o. ul. Puławska 543/17,

02-844 Warszawa, Polska
biuro@enzazaden.pl